Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Για Τις Επιχειρήσεις

Τήρηση Βιβλίων, Καταχωρήσεις Τιμολογίων, ΦΠΑ

Πλήρης λογιστική και φοροτεχνική παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, για κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταιρεία και οργανισμό.

Ενάρξεις εταιρειών

Ενάρξεις εταιρειών, ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων, επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και εταιρειών κάθε είδους. Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Α.Μ.Κ.Ε., Σύλλογοι, Οργανισμοί, κλπ.

Υποστήριξη Λογιστηρίου

Σχεδιασμός και υποστήριξη μηχανογράφησης, τεχνολογικής αναβάθμισης και λειτουργίας του λογιστηρίου σας, των διαδικασιών της επιχείρησης και συστηματοποίηση των διαδικασιών.

Ηλεκτρονικά Βιβλία - myData

Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων με τον σύγχρονο τρόπο ενημέρωσης της ΑΑΔΕ – myData. Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία, έλεγχος διαδικασιών και απεικόνισης αναλυτικού και συνοπτικού βιβλίου.

Ασφαλιστικά, Εργατικά, Μισθοδοσία

Πλήρης παρακολούθηση μισθοδοσίας προσωπικού, υπολογισμός κόστους εργοδότη, υποβολή προσλήψεων – απολύσεων, σύνταξη συμβάσεων, αλλαγές ωραρίου και τροποποιήσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, υποβολή ενσήμων, ΑΠΔ και συμβουλές για ασφαλιστικά – εργατικά.

ΦΜΥ, Παρακρατούμενοι φόροι

Σχεδιασμός και υποστήριξη μηχανογράφησης, τεχνολογικής αναβάθμισης και λειτουργίας του λογιστηρίου σας, των διαδικασιών της επιχείρησης και συστηματοποίηση των διαδικασιών.

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ – ΜΥΦ

Ετήσιος αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους έλεγχος τιμολογίων που εκδίδει και που παραλαμβάνει η επιχείρησή σας για την αποφυγή παραλείψεων και αποκλίσεων.

Ετήσιες υποβολές ΕΡΓΑΝΗ και ΙΚΑ

Ε4, ετήσιος πίνακας προσωπικού, Ε11, ετήσιος πίνακας αδειών, πληρωμή κατασκηνώσεων

Intrastat

Δηλώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, INTRASTAT

Διάφοροι Φόροι

Περιβαλλοντικό Τέλος πλαστικής σακούλας, Φόρος Διαμονής για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και τουριστικά καταλύματα

Επιμελητήρια, ΓΕΜΗ, δημοσιεύσεις

Εγγραφή σε Επιμελητήρια και ΓΕΜΗ. Δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων, αποφάσεων ΔΣ και πρακτικών στο ΓΕΜΗ.

Λύση και Εκκαθάριση Ο.Ε. - Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.

Διαδικασίες μεταβολών και εκκαθάρισης – λύσης εταιρειών, από την σύνταξη καταστατικού έως την τελική μεταβολή ή λ΄ύση

*Η παρούσα λίστα υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι ενδεικτική. Το γραφείο μας παρέχει μια τεράστια γκάμα λοιπών εξειδικευμένων φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. Επικοινωνήστε μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία που θέλετε να μάθετε λεπτομερώς για τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί σας και την κάλυψη κάθε ανάγκης σας.